Pieter van der Keur
06-33674749

“Rouw is een soort eerbetoon aan je geliefde”
Elizabeth Gilbert.

Rouw om Verlies is een concept van Pieter van der Keur. RouwomVerlies is gestart om mensen die te maken hebben met een verlieservaring te ondersteunen in dit voor hen soms lastige proces.

Pieter heeft gedurende zijn leven veel ervaring opgedaan met het thema rouw en verlies. Deskundig maar ook ervaringsdeskundig.
Lang geleden begonnen als ICT professional en gewerkt in uiteenlopende functies bij vooral overheid, banken en verzekeraars.
In de loop der jaren heeft Pieter zich gespecialiseerd in onder andere natuurgeneeskunde, lichaamsgerichte therapieën, coaching en begeleidingstechnieken en in rouw en verlieskunde.
Na een aantal jaren in zijn eigen natuurgeneeskundige praktijk gewerkt te hebben heeft hij de overstap gemaakt naar het Welzijnswerk. De laatste jaren is hij werkzaam als (geregistreerd) Sociaal Werker In deze functie ondersteunt Pieter zowel individuele cliënten als verschillende groepen. Aanvullend is hij ook Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling en Financieel misbruik.

Pieter heeft de opleiding Verlieskunde afgerond. Rouw en verliesbegeleiding is buiten veel theoretische kennis over rouw en verliesprocessen ook veel kennis van mensen en hun veranderingsproces hebben. Luisteren, vragen en doorvragen, samenvatten en vooral niet oordelen zijn belangrijke basisvaardigheden die Pieter goed beheerst.
In de begeleiding maakt Pieter gebruik van verschillende methodes en modellen. Afhankelijk van de specifieke vraag van de cliënt kan dat de Cirkel van Verlies zijn of de rouwfases van Kubler Ross, rouw en levenstaken, het Duale Procesmodel, het DNA van Rouw of het rouwkwartet zijn. Ook voor wandelcoaching, systemisch werk en creatieve opdrachten kunt u een beroep doen op RouwomVerlies.
Bij en nascholing op het boeiende vakgebied van rouw en verliesbegeleiding blijft Pieter volgen.

Als vrijwilliger is Pieter burgerhulpverlener bij reanimatieoproepen. Toneelspelen en op de achtergrond van theaterproducties actief zijn maakt hem blij.

Wat cliënten zeggen over Pieter

, “Op iedere vraag komt een antwoord”, “Wat een zorgvuldig mens is dat”. “Had ik maar eerder geweten dat RouwomVerlies bestond. Rouw is nu een betROUWbaar onderdeel van mijn leven ipv de onbetROUWbare afwezige”.

Rouw om Verlies
06 33674749
pieter@rouwomverlies.nl

KvK 83486224